Czym jest astygmatyzm i jakie są jego rodzaje?

astygmatyzm

Czym jest astygmatyzm? Co prowadzi do jego występowania i jakie rodzaje astygmatyzmu wyróżniamy? To pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w poniższym tekście. Brzmi ciekawie? Zachęcamy zatem do krótkiej lektury!

Astygmatyzm – o czym mowa?

Astygmatyzm, nazywany także niezbornością, to wada wzroku, pod której pojęciem skrywa się nieprawidłowość w działaniu układu optycznego oka. Dochodzi do niej przez zaburzenia układu optycznego, który nie skupia wiązki promieni świetlnych (widzianego obrazu) w jednym miejscu na siatkówce oka. Zamiast tego promienie skupiane są nierównomiernie, w kilku punktach siatkówki, a to prowadzi do rozmywania obrazu i to niezależnie d tego, czy dany przedmiot widziany jest z daleka, czy też z bliska.

Co prowadzi do astygmatyzmu?

Wskazuje się, że astygmatyzm może mieć bardzo różne podłoże. Czasami wina leży po stronie genów, a czasami po stronie czynników środowiskowych. Warto również wspomnieć, że astygmatyzm rodzaje ma różne, więc również źródło zaburzenia widzenia może leżeć w różnych rejonach oka. Najczęściej wskazuje się, że jest to kształt rogówki, ale problem może wynikać także z kształtu, struktury, czy położenia soczewki.

Czasami wada wynika też z nieprawidłowości w budowie tylnego bieguna oka lub towarzyszy innym wadom wzroku, w tym krótkowzroczności lub nadwzroczności. Dodatkowo wcale nie jest powiedziane, że wada będzie dotyczyć całego narządu wzroku. Zdarzają się przypadki, gdzie astygmatyzm został zdiagnozowany tylko na jednym oku.

Jakie są rodzaje astygmatyzmu?

Astygmatyzm możemy podzielić ze względu na nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu optycznego oka oraz ze względu na sposób załamywania światła. Każdy ze wspominanych rodzajów astygmatyzmu został dodatkowo podzielony, więc warto przyjrzeć im się nieco bliżej.

Ze względu na na nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu optycznego oka możemy wyróżnić astygmatyzm rogówkowy, astygmatyzm wewnętrzny, astygmatyzm całkowity. Najczęściej diagnozowanym astygmatyzm rodzaje jest astygmatyzm rogówkowy i występuje na skutek nieprawidłowości w kształcie rogówki.

Astygmatyzm wewnętrzny występuje rzadziej i wynika z nieprawidłowości w strukturze warstw soczewki, a czasami jej przesunięcia względem osi układu. Do jego rozwinięcia może dojść na skutek urazu. Jeśli chodzi o astygmatyzm całkowity, to mamy do czynienia z wadą, w którą występują obie wspomniane przyczyny.

Przy podziale astygmatyzmu ze względu na sposób załamania światła możemy wyróżnić astygmatyzm zwykły, astygmatyzm złożony oraz astygmatyzm mieszany. Z astygmatyzmem zwykłym mamy do czynienia, gdy oko jest krótkowzroczne lub nadwzroczne tylko w jednej płaszczyźnie.

O astygmatyzmie złożonym mówi się, gdy w obu płaszczyznach występują nadwzroczność lub krótkowzroczność, lecz o różnej wielkości, zaś o astygmatyzm mieszanym, gdy oko w jednej płaszczyźnie jest krótkowzroczne, w drugiej zaś nadwzroczne.

Więcej na temat astygmatyzmu można dowiedzieć się na stronie Mojepierwszesoczewki.pl.

Rekomendowane artykuły