Outsourcing BHP – doskonały sposób na obniżenie kosztów w firmie

Każda firma bez względu na wielkość oraz liczbę zatrudnianych pracowników musi zapewnić bezpieczeństwo oraz higienę pracy wszystkim osobom, jakie w niej pracują. W tym celu należy zatrudnić wyspecjalizowaną w tym zakresie osobę lub oddać ten zakres obowiązków firmom zewnętrznym.


Czym jest outsourcing BHP?

Słowo outsourcing pochodzi z języka angielskiego i dosłownie oznacza korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Istotą outsourcingu jest przekazanie realizacji zadań, funkcji oraz procesów w przedsiębiorstwie firmom zewnętrznym, specjalizującym się w danej dziedzinie. Jest to nie tylko bardzo wygodne rozwiązanie, ale również daje ono wiele możliwości. Przede wszystkim pozwala na zajęcie się podstawowym zakresem działań firmy.

Zakres outsourcingu BHP

Najczęściej outsourcing BHP obejmuje wszystkie obowiązkowe czynności związane z obsługą bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Należą do nich przede wszystkim:
– szkolenia wstępne i okresowe,
– opracowywanie dokumentacji ryzyka zawodowego,
– sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
– prowadzenie rejestrów BHP,
– doradztwo w zakresie BHP oraz PPOŻ,
– uczestnictwo w kontrolach organów zewnętrznych,
– pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych.

Główne zalety outsourcingu BHP

Do najważniejszych zalet outsourcingu BHP należą:
– obniżenie kosztów funkcjonowania firmy,
– oszczędność czasu dzięki odciążeniu właściciela od wypełniania obowiązków związanych z BHP,
– pomoc ekspercka podczas kontroli firm zewnętrznych,
– zwiększenie świadomości pracowników na temat zagrożeń oraz wyeliminowanie złych nawyków na stanowiskach pracy,
– całodobowa opieka ekspertów BHP, dzięki czemu wzrasta komfort pracy.

Rekomendowane artykuły