Zamówienia publiczne- co warto wiedzieć?

11 maja 2014

Publiczne zamówienia stanowią nieodłączny element finansów publicznych, które określają zasoby pieniężne danego kraju. Zamówienia te określają w ścisły sposób przebieg procedur dotyczących wydatkowania posiadanych finansów…