Komu warto zlecić zarządzanie budynkiem?

W każdym mieście Polski funkcjonuje przynajmniej kilka do kilkunastu firm, które zajmują się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami. Pracownicy tych firm, czyli zarządcy i administratorzy budynków, to osoby, które mają bardzo szeroki zakres zadań i kompetencji. To od nich w dużej mierze zależy to, jaka jest wartość danej nieruchomości i jej stan. Za swoją pracę, firmy zarządzające budynkami otrzymują wynagrodzenie, które wliczone jest w czynsz, jaki opłacany jest w każdym miesiącu. Takie wynagrodzenie służy mu również do opłacania niektórych wydatków, związanych z prowadzeniem danej nieruchomości.

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Większość firm oferujących usługi zarządzania, zajmuje się właśnie wspólnotami mieszkaniowymi. Bywa, że pod ich nadzorem znajdują się całe osiedla budynków, ponieważ jest to wygodne i pozwala na obniżenie kosztów zarządzania. Administrator budynku mieszkalnego musi dbać o jego jak najlepszy stan techniczny, zajmuje się drobnymi naprawami i większymi remontami. W tym celu, korzysta z pomocy profesjonalnych podwykonawców. Poza tym, w kompetencji zarządcy znajduje się też prowadzenie rachunków wspólnot i opłacalnie wszelkich faktur. Co roku zarządca musi przeprowadzić zebranie z mieszkańcami i członkami zarządu, aby zdać szczegółowe sprawozdania ze zrealizowanych zadań oraz wydatkowanych kosztów. Warto pamiętać o tym, że kluczowe decyzje nie są podejmowane przez niego, a przez zarząd, który wybrała wspólnota.

Zarządzanie budynkami komercyjnymi

Budynki komercyjne wymagają nieco innej opieki. Zarządca zajmuje się stanem takich nieruchomości i odpowiada za to, aby ich wartość nie malała, a raczej rosła. Poza tym, jego rolą jest również promowanie budynku na tle innych. Zarządca musi podejmować kontakt z najemcami poszczególnych powierzchni, handlowych lub biurowych i dbać o to, aby byli zadowoleni, a ich klienci mogli bez trudu korzystać z parkingu, czy sprawnych wind i innych udogodnień. Zarządzanie budynkami komercyjnymi najlepiej powierzyć firmie, która specjalizuje się właśnie w takiej działalności i doskonale wie, jakie są jej codzienne zadania. Zarządca nieruchomości mieszkalnych może bowiem okazać się nie do końca kompetentny.