Kto może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w Polsce?

Medycyna w Polsce obejmuje szerokie grono osób. Z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mogą korzystać wszyscy, którzy są ubezpieczeni w ramach powszechnego, obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Zakres świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce
Do podstawowej opieki zdrowotnej należą zdrowotne świadczenia:
– profilaktyczne,
– diagnostyczne,
– lecznicze,
– rehabilitacyjne,
– pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane podczas ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Kto może korzystać z bezpłatnych świadczeń?

Ubezpieczenie zdrowotne wynika z kilku tytułów. Między innymi z umowy o pracę, umowy zlecenia, prowadzenia firmy, ubezpieczenia KRUS (dla rolników), dla rolników i emerytów. Ponadto przysługuje także na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego. Co miesiąc ubezpieczony jest zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej. Dzięki temu może on korzystać bezpłatnie ze świadczeń zdrowotnych w placówkach leczniczych posiadających umowę z NFZ – em.

Prawo przewiduje inne przypadki, w których osoby mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej. Przysługuje ona następującym osobom:
– nieubezpieczonym (pod warunkiem, że posiadają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP), którzy korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej,
– dzieciom i młodzieży (do 18r.ż.),
– kobietom w okresie ciąży i połogu (do 42 dnia po narodzinach dziecka),
– bezrobotnym zarejestrowanym w UP,
– uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

Rekomendowane artykuły