Pomysł na biznes, czyli start-up

Coraz bardziej popularne w Polsce stają się startupy. Młodzi przedsiębiorcy wchodzą na polski rynek ze swoimi unikalnymi pomysłami. Są pełni energii i zapału do pracy, jednak najczęściej brakuje im doświadczenia.

Venture Capital

Większość startupów jest finansowana z własnych środków. Jednak istnieją również zewnętrzne źródła finansowania, takie jak np. Unia Europejska czy fundusze Venture Capital. Fundusze VC zakładają inwestycje w małe spółki, a ich celem jest rozwój przedsiębiorstwa. W zamian za pomoc finansową fundusz może zostać udziałowcem firmy. VC mają oczywiście swoje ulubione obszary, w które inwestują. Są to m.in. internet, telekomunikacja, informatyka. Inwestorzy VC są zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych. Często okazuje się, że piętą Achillesa młodych przedsiębiorców są kwestie prawne. Nie przywiązują wagi do podpisywanych umów, zapominając, że chronić należy swoją markę czy też zarejestrować patent w Urzędzie Patentowym RP.

Inkubatory przedsiębiorczości

W powstawaniu startupów pomagają też tzw. inkubatory przedsiębiorczości. Czasami noszą miano AIP (Akadmieckie Inkubatory Przedsiębiorczości). Celem inkubatorów jest wspieranie młodych przedsiębiorców przez przekazanie kapitału albo podzielenie się niezbędnym do prowadzenia biznesu doświadczeniem. Inkubatory pomagają w wielu praktycznych kwestiach jak np. rejestracja działalności gospodarczej, administrowanie i zarządzanie firmą, zdobywanie kontrahentów.

Trochę ostrożności

Mimo różnorakiej pomocy ze strony różnych instytucji warto do zakładania biznesu podchodzić z ostrożnością. Według badań i analiz przyczynami niepowodzeń startupów są zbyt idealistyczne wyobrażenia o podboju światowego rynku oraz przekonanie, że założenie własnej firmy jest czymś prostym. Jak się jednak okazuje, potrzeba dużo czasu, pracy i cierpliwości, żeby osiągnąć sukces i rozwinąć biznes w Polsce.

Rekomendowane artykuły