Zamówienia publiczne- co warto wiedzieć?

Publiczne zamówienia stanowią nieodłączny element finansów publicznych, które określają zasoby pieniężne danego kraju. Zamówienia te określają w ścisły sposób przebieg procedur dotyczących wydatkowania posiadanych finansów publicznych. Ze względu na swój charakter uznawane są również za rodzaj przetargu.

LITERA PRAWA
W ustawodawstwie polskim istnieje ustawa, która ściśle reguluje zasady zamówień publicznych (29 stycznia 2004 roku, zastąpiła ona poprzednią ustawę pochodzącą z rocznika 1994), a której podporządkować muszą się bezwzględnie podmioty zajmujące się finansami publicznymi oraz jednostki im podległe i podobne.

Zamówienia publiczne dotyczą w szczególności nabywania dostaw, usług i sektora budowlanego. Szczegółowe dane dotyczące tego aspektu znajdują się w powyżej wymienionej ustawie.

TRYB MA ZNACZENIE?

Zamówienia publiczne zgodnie z prawem udzielane mogą być w 8 ściśle określonych trybach, do których zaliczamy m.in: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony oraz licytację elektroniczną i zapytanie o cenę. Przy czym wykorzystanie trybów innych niż przetargi musi spełniać warunki określone w odpowiednich paragrafach.

Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi dyrektywami powinno być równe, bezstronne, obiektywne, a także uczciwe i jawne. Podmioty przeprowadzające tego typu procedury powinny zapewnić warunki umożliwiające przestrzeganie tych zasad. Jeżeli jest to dla Ciebie skomplikowane, skontaktuj się z firmą Pieróg.pl.

Osoby i przedsiębiorstwa biorące udział w procedurze udzielania zamówień publicznych z automatu chronione są poprzez Krajową Izbę Odwoławczą i Sąd Okręgowy, które zobligowane są do rozstrzygania sporów wynikłych podczas procedur.

Rekomendowane artykuły