Fracht lotniczy – zapotrzebowanie i zalety

Sposób transportu jest ważnym czynnikiem przy planowaniu procesu wysyłki. Oprócz kosztów, pilności przesyłki, wartości wysyłanych towarów, jak również wielkości i wagi towarów należy jeszcze wiele innych kwestii oceniać przy określaniu najbardziej odpowiedniej formy transportu. W tym artykule chcemy pomóc Ci określić najważniejsze kwestie związane z formą transportu jaką są przesyłki lotnicze.

Z czego wynika zwiększone zainteresowanie przesyłkami lotniczymi?

W ciągu najbliższych kilkunastu lat, wraz ze wzrostem światowego PKB, będzie zapotrzebowanie na towary o wyższej wartości. Zgodnie ze światową prognozą ładunków lotniczych nastąpi proporcjonalny wzrost wartości na tonę wszystkich towarów handlowych na całym świecie. Aby zaspokoić popyt – przewiduje się, że światowy transport przesyłek wzrośnie średnio o 4,2% rocznie, co potwierdzają badania. Fracht lotniczy jest krytycznym środkiem transportu. Służy rynkom i łańcuchom dostaw, które wymagają prędkości.

Przewaga przesyłek lotniczych nad innymi

Wielkim walorem, jeśli chodzi o przesyłki lotnicze jest to, że w ten sposób można transportować również towary łatwo psujące się, takie jak żywność, kwiaty i niektóre leki. Jest wiele innych branż, które również korzystają z krótszego czasu tranzytu. Innym pozytywnym aspektem transportu lotniczego jest to, że ogólnie jest mniejsza potrzeba obsługi ładunku, więc prawdopodobieństwo uszkodzenia lub kradzieży jest mniej prawdopodobne w przypadku korzystania właśnie z drogi powietrznej – przesyłki lotniczej. Ale oczywiście fracht lotniczy ma również swoje wady, takie jak to, że jest najdroższy ze wszystkich innych form transportu, ze względu na wymóg prędkości i wykorzystywanego paliwa.